ThaiEnglish
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :  ลืมรหัสผ่าน?


ประกาศ :::
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน จะไม่สนับสนุนการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
คุณสมบัติบราวเซอร์ที่แนะนำ :::
1. เว็บไซต์ UTCC e-Learning สามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด1152x864 หรือสูงกว่าบนบราวเซอร์ Internet Explorer version 8 or 9 เ เท่านั้นมิฉะนั้นไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะสูญหายได้
2. วิธีการ Remove Internet Explorer เวอร์ชั่น 10
ข้อแนะนำในการใช้งาน UTCC e-Learning :::
1. ชื่อไฟล์ที่ Upload ขึ้นในระบบ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ชื่อไฟล์ที่ Upload ขึ้นระบบต้องมีความยาวไม่เกิน 56 ตัวอักษร
3. ชื่อไฟล์ที่ Upload ขึ้นระบบต้องไม่มีอักขระพิเศษในชื่อไฟล์ ได้แก่%,$,_และช่องว่าง
::: แผนกนวัตกรรมการสอน อาคาร 9 ชั้น 4 , ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน :::
หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6272, 02- 697-6279  หมายเลขภายใน 6272, 6279
©2011 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย